نتیجه
سوالات
ورود


اطلاعات فردی

پرسشنامه شناخت فرصت های سرمایه گذاری

درباره پرسشنامه

مجموعه ی آموزشی سرمایه گذاری ام اچ آی کوچ توسط محمد حسین سلیمانی تاسیس گردید.MHS با هدف آموزش کاربردی و ساده سرمایه گذاری در بازارهای مالی داخلی و بین المللی بنیان گذاری شده است.عدم ثبات بازارهای داخلی